Οι συχνότερες μορφές καρκίνου του δέρματος

Ο καρκίνος του δέρματος διακρίνεται στον μη-μελανωματικό και στο μελάνωμα. Στον μη-μελανωματικό καρκίνο περιλαμβάνονται το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, που αποτελούν και τις συχνότερες μορφές κακοήθειας του δέρματος. Το μελάνωμα, αν και σπανιότερo από το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, αποτελεί την πλέον επικίνδυνη μορφή καρκίνου και είναι δυνητικώς θανατηφόρο, εάν δεν διαγνωσθεί εγκαίρως.

Το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα προέρχονται από τα δομικά κύτταρα της εξωτερικής στιβάδας του δέρματος, την επιδερμίδα. Το μελάνωμα προέρχεται από τα μελανοκύτταρα, τα κύτταρα δηλαδή που παράγουν την μελανίνη, μία χρωστική που σκοπό έχει να προστατεύει το δέρμα από τις βλαπτικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας.