Ποια είναι τα αίτια του καρκίνου του δέρματος;

Στην ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος παίζουν ρόλο τόσο περιβαλλοντικοί παράγοντες (υπεριώδης ακτνοβολία, UVR), όσο και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου (χρώμα δέρματος, αριθμός σπίλων), καθώς επίσης και γενετικοί παράγοντες (ύπαρξη μεταλλάξεων γονιδίων που εμπλέκονται στην καρκινογένεση). Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί παρόλα αυτά το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης, τόσο του μελανώματος όσο και των άλλων μορφών καρκίνου του δέρματος.